Slovenský metrologický inšpektorátPreskočiť na obsah
English    Mapa stránky    Kontakty    :  

Faktúry 2018

Číslo faktúryIdentifikačné údaje dodávateľa (názov, adresa)IČO dodávateľaDátum doručenia faktúryPopis fakturovaného plneniaCelková hodnota fakturovaného plnenia (v eurách)
FA 1/2018 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 8.1.2018 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 348,27
FA 2/2018

RASAX alfa, s.r.o., Výstvby 3/A 040 01 Košice

35690003 8.1.2018 poplatok za prenajom licencie eREGIS 99,60
FA 3/2018 RTVS, s.r.o., Staré Grunty 2, 841 04 Bratislava 47232480 8.1.2018 koncesionárske poplatky 2018 222,96
FA 4/2018 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 31394981 8.1.2018 aktualizácia a prevádzka WEB stránky 153,60
FA 5/2018 Edenred Slovakia, s. r. o., Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 820 15 Bratislava 215 31328695 8.1.2018 stravné lístky zamestnanci BA 652,80
FA 6/2018 SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava 47258314 8.1.2018 poplatok za prenájom ROUTERA, internet 109,52
FA 7/2018 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 8.1.2018 poplatky za tel. pevné linky, internet 109,98
FA 8/2018 Edenred Slovakia, s. r. o., Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 820 15 Bratislava 215 31328695 8.1.2018 stravné lístky zamestnanci Nitra 279,72
FA 9/2018 DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica 44925417 11.1.2018 toner SMI BA 226,92
FA 10/2018 Edenred Slovakia, s. r. o., Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 820 15 Bratislava 215 31328695 11.1.2018 stravné poukážky B.Bystrica 143,88
FA 11/2018 Edenred Slovakia, s. r. o., Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 820 15 Bratislava 215 31328695 11.1.2018 stravné poukážky pracovisko Košice 426,29
FA 12/2018 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 12.1.2018 poštové služby 44,55
FA 13/2018 VEMA, s.r.o., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 31355374 16.1.2018 právo na aktualizácie 2018 984,12
FA 14/2018 Anna Ružinská, Trieda SNP 7, 974 01 Banská Bystrica 34254692 17.1.2018 upratovanie  priest. pracovisko Banská Bystrica 1.Q 33,30
FA 15/2018 JUDr. Marko Rus súdny exekútor, Železničná 257/19, 050 01 Revúca 37951416 17.1.2018 trovy exekúcie-faktúra stornovaná 0,00
FA 16/2018 JUDr. Michal Dáni, súdny exekútor,  Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42354935 17.1.2018 náhrada trov exekúcie 33,19
FA 17/2018 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 22.1.2018 telefónne služby, pr. Bratislava 15,67
FA 18/2018 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 23.1.2018 popl. za mobilné hovory+internet+GPS 384,77
FA 19/2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Oštepný závod Košice, Moyzesova 18, 042 39  Košice 36038351 23.1.2018 prenájom pozemkov na parkovanie 60,00

FA 20/2018

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Oštepný závod Košice, Moyzesova 18, 042 39  Košice 36038351 23.1.2018 prenájom nebytových priestorov 1228,80
FA 21/2018 Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 00166197 25.1.2018 refakturácia vecných nákladov z nájmu, 154,19
FA 22/2018 Edenred Slovakia, s. r. o., Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 820 15 Bratislava 215 31328695 30.1.2018 stravné poukážky BA 506,88