Slovenský metrologický inšpektorátPreskočiť na obsah
English    Mapa stránky    Kontakty    :  

VÝZVA: Konzultačné a školiace služby

15. apríl 2019
Predmet zákazky: Konzultačné a školiace služby v oblasti implementácie systému manažérstva proti korupcii podľa normy STN ISO 37001: 2019 v Slovenskom metrologickom inšpektoráte v rámci národného projektu “Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej sp...

Informácia o národnom projekte "Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy"

5. marec 2019
Dňa 24.1.2019 bola Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ďalej len „ÚNMS SR“) a Ministerstvom vnútra SR, ktorý je riadiacim orgánom pre operačný program Efektívna verejná správa, podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k národnému projektu „Zavádzanie ...

Oznam

27. december 2018
Týmto Vám oznamujeme, že v dňoch od 28.12.2018 až 4.1.2019 nebudú vybavované stránkové hodiny na riaditeľstve Slovenského metrologického inšpektorátu ani na pracoviskách Slovenského metrologického inšpektorátu v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici a v Košiciach z dôvodu čerpania d...

» Všetky správy
ÚNMS SR a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti